הקלטה מפגישת זום שהתקיימה בתאריך 7/9/2020 בנושא בית ספר יסודי זמני בפארק לתלמידי גליל ים ספט' 2021

פרוטוקול מפגישה שהתקיימה בתאריך 17.2.2020

289065.pdf

פרוטוקול מפגישה שהתקיימה בתאריך 04.11.2019

283885.pdf

פרוטוקול מפגישה שהתקיימה בתאריך 1.7.2019

278192.pdf

פרוטוקול מפגישה שהתקיימה בתאריך 17.3.2019

273320.pdf